تعاونی برتر استانی در سال 1400

بررسی میزان اطلاعات FTTX ( 23 خرداد 1395 )  - شرکت در نظرسنجی  -  مشاهده نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 124

 


نظر سنجی ظاهر سایت ( 24 فروردین 1395 )  - شرکت در نظرسنجی  -  مشاهده نتایج

مجموع آرای اخذ شده : 245