تعاونی برتر استانی در سال 1400

 


 

راه های تماس با واحد فروش نئوپان

           
    شماره مرکز تلفن
  34283201 (034)
  داخلی: 1401 ، 1400
  شماره های مستقیم واحد فروش
  34285445 (034)
   
     

 

   
    دورنگار
  34283205 (034)
     

 

   
    پست الکترونیک
  sales.cbf@ric-co.ir
   

 

     
     ارتباط مستقیم با همکاران        
  مدیر فروش آقای مهندس اعتمادی    
  کارشناس فروش خانم مهندس واحدی    
           

 

 

 


نام ثبت کننده: مدیریت وب سایت تعداد بازدید: 6583 11 خرداد 1397