تعاونی برتر استانی در سال 1400

 

                                                                                                                                                                                         

                 

     CAT7                                      CAT6A                                 CAT6                                                CAT5e                               

 

 

 

                                   

 

             

                                                                                                                                                                                                                              

 

 


نام ثبت کننده: ;کارشناس تعداد بازدید: 2192 24 مرداد 1402