تعاونی برتر استانی در سال 1400 
 

کابل مسی کانالی خشک - CUC

 

کاربرد

کابل در فضای باز
  برای استفاده در شبکه های ارتباطی و بین مراکز و کابینت
  مناسب برای نصب مجرای
  هسته هوا
  قرار دادن به سینی کابل


 
  • خصوصیات ویژه محصول
  • تغییرات ممکن
  • مشخصات فنی
  • کلمات کلیدی
  • نظرات کاربران

در دسترس هر جفت ، 100 تا 2400 جفت تشکیل دهید
  مناسب برای نصب مجرای
  هسته هوا طراحی شده است

با LSZH ، PE یا ژاکت دیگر برای مقاومت در برابر شعله یا هر ویژگی دیگر در دسترس است
  مطابق با درخواست مشتری با طراحی ویژه موجود است
  طول تحویل بنا به درخواست مشتری
  بسته بندی و کدگذاری رنگی دیگر مطابق درخواست مشتری در دسترس است

  

 

Specification

Recommended

Standard

TCT 1385 / 10, ASTM D 1535, IEC 247,538

Construction

Design type

1,2 or 3 Layer cable core / polyester tape / Aluminum Shield / 2 jackets

Number of pairs

100 … 2400

Material

Conductor: copper, Insulation: HDPE polyethylene, Inner Sheath: LDPE polyethylene colored black, Outer Sheath: LDPE polyethylene colored black

Aluminum Tape:  Aluminum Polymer Coated

Jacket Thickness

Inner sheath: Nominal Thickness = 1.4 mm, Outer sheath: 1.5 ~ 2.8 mm

Cable Diameter

Nom. 22.5 … 78.5 mm

Cable Weight

Nom. 555 … 8480 kg/km

 

PERFORMANCE:

 

0.6 mm

0.4 mm

UNIT

PARAMETERS

65

147

Ω/km

Max. Ind

Resistance

62

139

Ω/km

Max. Ave

4.5

5

%

Max. Ind

Resistance Unbalance

1.5

2

%

Max. Ave

4.5

2.8

Kv/ 3sec

Conductor to Conductor

Dielectric Strength

15

15

Kv/ 3sec

Conductor to Ground

57

57

Nf/km

Max. Ind

Mutual

52±2

52±2

Nf/km

Ave

Capacitance

2625

2625

Pf/km

Pair to ground Max.Ind

Capacitance Unbalance

574

574

Pf/km

Max. Ave Pair to ground

45

45

Pf/km

Max.RMS  Pair to pair

17.3

25.7

dB/km

Ave 1024 KHz

Attenuation

21.0

31.2

dB/km

Ave 1500 KHz

35

35

dB/km

Worst power-sum 1024

Crosstalk

41

39

dB/km

Mean power-sum 1024

26

26

dB/km

Worst power-sum 3150

32

30

dB/km

Mean power-sum 3150

 

DIMENSION:

 

Final Weight (Kg/Reel)

Nominal Weight (Kg/Km)

Delivery Length (m)

Outer Diameter(mm)

Sheath Thickness(mm)

Size

639

555

1010

22.50

1.8

100 ×2× 0.4

863

763

1010

26.50

2.0

150 ×2× 0.4

1180

960

1010

28.50

2.0

200 ×2× 0.4

1221

1330

760

33.0

2.2

300 ×2× 0.4

950

1700

505

37.00

2.3

400 ×2× 0.4

1253

2065

505

40.50

2.3

500 ×2× 0.4

711

2420

255

43.50

2.5

600 ×2× 0.4

1181

3805

255

54.00

2.7

1000 ×2× 0.4

1350

4475

255

58.00

2.7

1200 ×2× 0.4

1967

6485

255

69.00

2.9

1800 ×2× 0.4

2511

8480

255

78.50

3.1

2400 ×2× 0.4

 

 

 

 

 

 

1290

1070

1010

29.50

2.0

100 ×2× 0.6

1349

1500

760

34.50

2.2

150 ×2× 0.6

1178

1915

505

38.50

2.3

200 ×2× 0.6

1685

2710

505

45.00

2.5

300 ×2× 0.6

.

.

.

.

.

.

 
  دیدگاه کاربران